Pleanáil Teanga

Chuir Sult na Sollán agus Cill Dara le Gaeilge tús leis an bproiséis pleanáil teanga go luath i 2017 le sraith cruinnthe chun ionchur a fháil ón bpobal i gContae Chill Dara. D’fhreastal thart ar caoga duine ar chruinniú poiblí ar 13 Meitheanmh 2017 sna Solláin le neart díospóireachta agus neart plé ón na lucht féachana a bhí i láthair. I measc na cur i láthair ar an oíche bhí an béim ar ceithre ábhar faoi leith – stadas an teanga ; deiseanna foghlama, deiseanna cainte, agus feiceáilteacht an teanga.

Lean an grúpa pleanála ar aghaidh ag obair ag bailiú comhairle ó na bpríomh páirtithe leasmhara pobail. Foilsíodh dréacht den phlean agus rinneadh go leor leasaithe de bharr an t-aiseolas a thugadh don grúpa pleanála i rith an tréimhse seo.

Faoi dheireadh, foilsíodh an chéad plean teanga do Chontae Chill Dara i Mí Feabhra 2019 in Áras Chill Dara, Ceanncheathrú Comhairle Contae Chill Dara. Plean cúig bhliana atá i gceist don tréimhse 2019-2023. Tá cóip den phlean agus cuid sonraí faoin seoladh ar fáil thíos.

Plean teanga Contae Chill Dara, 2019 go 2023

Seoladh plean teanga Contae Chill Dara, 28 Feabhra 2019

D’fhoilsigh an tAire Stáit i 2019 Seán Kyne plean teang cúig bliana (2019 – 2023) don Ghaeilge i Co. Chill Dara ar 28 Feabhra 2019. Ina chuideachta sa ghriangraf seo tá Siobhain Grogan, Cathaoirleach Choiste na Gaeilge, Sult na Sollán agus Fergus Carpenter, Cathaoirleach Shult na Sollán (2019)
Seoladh an plean teanga do Chontae Chill Dara (2019-2023). Griangrafanna: Tony Gavin 28/2/2019

Tá taifead de sheoladh an plean teanga ar fáil anseo

Éist le agallamh raidió le Daithí de Faoite, Cathaoirleach Cill Dara le Gaeilge ag labhairt faoi seoladh an phlean
English language interview with Siobhain Grogan talking to Clem Ryan at KFM about the language plan

Meitheal Chill Dara

Meitheal Chill Dara 2021 – Dé Sathairn 6 Márta 2021

Chuir Cill Dara le Gaeilge fáilte roimh pobal na Gaeilge sa chontae freastal ar “Meitheal Chill Dara 2021” ar 6 Márta 2021 – d’fhreasatal breis is seasca duine ar an imeacht trí Zoom agus d’éirigh go han-mhaith leis an imeacht.

Beidh físeán gairid leis na mbuaicphointí ar fáil anseo go luath.


Meitheal Chill Dara 2020 – 7 Márta 2020

Mar chuid den próiseas pleanála, eagraíodh comhdháil faoin plean i rith Seahtain na Gaeilge 2020. Tugadh cuireadh do phobal na Gaeilge i gContae Chill Dara freastal ar Meitheal Chill Dara, imeacht a eagraíodh ar an 7 Márta 2020 i CLG Nás na Ríogh.

B’é seo an chéad Mheitheal faoi phleanáil teanga a eagraíodh i gContae Chill Dara ach tá sé i gceist ag Cill Dara le Gaeilge agus, Sult na Sollán agus ár gcairde sa chontae imeacht a eagrú gach bliain as seo amach. Thug an Meitheal deis iontach do phobal na Gaeilge, do ghníomhaithe teanga/soláthraí seirbhísí agus d’éinne le spéis acu i ndul chun cinn na Gaeilge, casadh le daoine eile atá ag obair leis an teanga i gContae Chill Dara.

Colm Ó Mongáin a bhí mar fhear an tí ar an lá. Seo taifead de céard a tharla…


Cad atá i gCeist le Pleanáil Teanga

Seo sraith fhíseáin ó Ghlór na nGael a dhéanann cur síos ar an bprósiéis pleanála