Support Resources

Acmhainní Tacaíochta

Acmhainní

Resources

“Ióga le Jenny Ní Ruiséil”:
https://www.youtube.com/watch?v=TCfo7-p6w0E

“Learn Irish with Dane”:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMCZDAYs2iKkDiAF7yEHNyeeBMDwNDRea

“Fís agus Foghlaim”:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7wLVDMegS1RwEu_jnVOPwtl1UVSLdKpH

Clár teifíse do pháistí – “Cúla 4”: https://www.cula4.com/ga/clair/cula4-ar-scoil/

“Gaeilge Mhaigh Cuilinn”: https://www.youtube.com/channel/UCOhTG2xjQLG1CsYaJquz9rg

“Ceardaíocht le Sadhbh Devlin”: https://www.youtube.com/watch?v=YF-mMX1UavY&feature=youtu.be

Tráth na gceist beo Theaghlaigh ag Glór na nGael:
Live Family Quiz with Glór na nGael:
www.glornangael.ie agus beo@glornangael.ie
Chun cláraigh don nuachtlitir do theaghlaigh ó Ghlór na nGael, seol ríomphost chuig: teaghlaigh@glornangael.ie

Crosfhocal do dhaoine fásta:
Crossword for adults:
http://crosfhocail.ie/

Acmhainní Digiteacha chun Cabhrú le Scolaíocht Bhaile:
Digital Resources to Help Home Schooling:
https://padlet.com/julieannebrown/8nzffqfezn2k
https://twitter.com/J_A_deBrun/status/1238498711652782080?s=08

Podchraolta:
Podcasts:
Beo ar Éigean: https://www.podbean.com/podcast-detail/b6pd4-5c112/RT%C3%89—Beo-Ar-%C3%89igean-Podcast

Afra-Éire:
https://soundcloud.com/search?q=Afra-%C3%89ire

Facebook:
@GaeilgeAmháin

Grupaí WhatsApp:
WhatsApp Groups:
 

Bricfeasta as Gaeilge (Gaeilge amháin):
Seol teachtaireacht chuig: 085 748 2427 chun páirt a ghlacadh sa ghrúpa sin.

Pop-up Gaeltacht (Gaeilge amháin):
Seol teachtaireacht chuig: 085 748 2427 chun páirt a ghlacadh sa ghrúpa sin.

Grúpa leanaí agus tuistí, Cill Dara (Gaeilge amháin):
Seol teachtaireacht chuig: 085 748 2427 chun páirt a ghlacadh sa ghrúpa sin.

Grúpá náisiúnta do thuismitheoirí:
National groups for parents:

Seol teachtaireacht chuig: 087 246 1685 chun páirt a ghlacadh sa ghrúpa sin.
Send a message to: 087 246 1685 to participate in this group.

Tuismitheoirí na Gaeltachta (Gaeilge amháin):
Gaeltacht Parents (Irish only): 

Seol teachtaireacht chuig: 087 246 1685 chun páirt a ghlacadh sa ghrúpa sin.

Send a message to: 087 246 1685 to participate in this group.

Cruthaíodh Studybase sa bhliain 2007. Ba é an tUasal Breandán de Róiste, Gaeilgeoir, iar-oide, aistritheoir agus teangeolaí a chur tús leis an suíomh. An fhís a bhí i gceist ná, láithreán idirghníomhach agus árdán inrochtana a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge.

Cailleadh Breandán sa bhliain 2020 ach maireann a aisling beo fós. Thug a iníon, Caitríona, múinteoir Gaeilge agus cruthaitheoir ábhair, an suíomh chun beocht arís sa bhliain 2021 agus ba mhaith leí a buíochas a ghabháil leo siúd a thacaí leí é seo a bhaint amach. (Is gá Eugene Peelo agus Ciaran O’Connell a ainmniú ach go háirithe- tá Studybase go mór faoi choimín acu.)
StudyBase was created in 2007. The site was created by Breandán de Róiste, an Irish speaker, a former teacher, a translator, a linguist. His vision- to provide an interactive website and an accessible platform for Irish language learners.

Breandán passed away in 2020 but his dream lives on. His daughter, Caitríona, a qualified Irish teacher and a content creator, revitalized the site in 2021 and would like to thank those who supported her in achieving this. (Eugene Peelo and Ciaran O’Connell in particular – this dream would not have survived without their support.)

An Ghaeilge ar Instagram

The Irish language on Instagram

@peascaeasca
@Muinteoirrosie
@Muinteoirmeg
@gaeilge_vibes
@labhair_liom
@focail_iontacha
@gafa_le_gaeilge
@memes_as_gaeilge
@usaiddochuplafocal
@gaeilge_ar_insta
@gaeilgegrinds
@coistenabhfocal
@dalydoseofgaeilge
@irish_in_tuition
@gripswitgaeilge
@cuplafocal_
@insta_gramadach
@focal_off

@muinteoirgaeilge2020
@gaylgeoiri
@cuplafrasa
@tuairisc
@tearma_ie
@gaeilgedontodchai
@peig_ie
@glowingwithgaeilge
@gaeilge_gan_stro
@muinirish
@frasai.simpli
@raidiorira
@memesnagaeilge
@gaeilgesabhaile
@craiclegaeilge
@gaeilgelepad
@gaeilge_bheo
@gaeilge-go_deo

Suíomhanna gréasáin úsáideacha Gaeilge

Useful Irish language websites

Geata chuig suíomh idirlín Gaeilge: / Gateway to irish language website:

Gaeilge.ie
https://www.gaeilge.ie/

Foras na Gaeilge: www.forasnagaeilge.ie

Conradh na Gaeilge: www.cnag.ie

Glór na nGael: www.glornangael.ie

Mol eolais Gaeilge: nuacht, imeachtaí, folúntais etc.
Irish Language Information Hub: news, events, vacancies etc.
www.peig.ie

Seachtain na Gaeilge: https://snag.ie/  

Ionad teanga Ollscoil Mhá Nuad.
Maynooth University’s language centre.
https://www.maynoothuniversity.ie/larionad-gaeilge-centre-irish-language

Sult na Sollán: www.sultnasollan.ie

Féile na Sollán: www.feilenasollan.com

Cumann na bhFiann: www.cumannnabhfiann.ie

Straitéis Rialtais na hÉireann don Ghaeilge:
Irish Government Strategy for the Irish Language:

https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/an-straiteis-20-bliain-don-ghaeilge-2010-2030/ 

Aistriúchán: / Translation:

Acmhainní d’aistritheoirí, eagarthóirí agus scríbhneoirí i nGaeilge.
Resources for Irish language translators, editors and writers.
https://www.aistear.ie/

Bunachar sonraí de shloinnte Gaeilge agus an leagan Béarla dóibh:
Database of Irish surnames and their English version:
www.sloinne.ie 

https://www.focloir.ie/ https://www.tearma.ie/ 
www.teanglann.ie
www.potafocal.com
www.acmhainn.ie

Foghlaim: / Learn:

Cúrsaí Gaeltachta teanga agus cultúrtha do dhaoine fásta.
Gaeltacht language and cultural courses for adults.
http://www.oideas-gael.com/ga/

Bonnchúrsa i nGaeilge ó Oideas Gael.
A base course in Irish from Oideas Gael.
http://enjoyirish.ie/ 

Aip foghlama teanga saor in aisce.
Free language learning app.
www.duolingo.com 

Cúrsaí arlíne do foghlaimeoirí ag gach leibhéal.
Online courses for learners at all levels.
www.ranganna.com 

Eagraíocht ag tacú leis an bhforbairt ar oideachas trí Ghaeilge.
Organisation supporting the development of education through Irish.
https://gaeloideachas.ie/

Cúrsaí Gaeilge agus acmhainní foghlama.
Irish courses and learning resources.
www.gaelchultur.com 

Tástáil oilteachta Gaeilge agus cáilíochtaí.
Irish proficiency testing and qualifications.
https://www.teg.ie/

Nuacht:
News:

Nuacht agus cláracha eile ar an idirlíon.
News and other programmes on the internet.
www.tg4.ie

Nuacht laethúil.
Daily news.
www.nuacht1.com

Nuacht agus cláracha eile ar an idirlíon.
News and other programmes on the internet.
https://www.rte.ie/radio/rnag/

Scéalta faoi agus ar chúrsaí Gaeilge agus cultúir.
Stories about and about the Irish language and culture.
https://www.rte.ie/gaeilge/


www.tuairisc.ie 

Na Meáin Craolta:
Broadcast Media:


TG4: https://www.tg4.ie/ga/

Raidió na Life: http://www.raidionalife.ie/en/

Raidió na Gaeltachta: www.rnag.ie 

Raidió Rí-Rá: www.rrr.ie

Tuilleadh eolais

More information