Nuacht

Le urraíocht ó Conradh na Gaeilge agus ó Fhoras na Gaeilge, rinne an comhlacht KANTAR an taighde seo rith 2020 le léargas a fháil ar dhearcthaí an phobail i leith na Gaeilge agus i leith cúrsaí a bhaineann léi. Ba réimse leathan oibre é seo, áit a ndearnadh taighde ar ábhair éagsúla le daoine a raibh suim acu sa Ghaeilge agus a raibh naisc éagsúla acu le pobal na Gaeilge. San iomlán thug breis agus míle duine faoi cheistneoir ó thuaidh agus míle duine ó dheas agus eagraíodh sraith fócas-ghrúpaí maidir le téamaí aitheanta.

Léigh an tuairisc iomlán anseo


Ar mhaith leat scéalta a chloisteáil faoin nGaeilge i gContae Chill Dara, scéalta ó phobal na Gaeilge, eolas a fháil faoi imeachtaí a bheidh ar siúl? Tá sraith nua podchraolta seolta againn darb ainm PODScéalta Chill Dara!

Tá an chéad eagrán ar fáil anseo faoi stiúir Mairéad Ní Neachtain ag cur agallamh ar Cholm Ó Mongáin as RTÉ, fear a thógadh trí mheán na Gaeilge i Nás na Ríogh. Beidh an dara eagrán den sraith foilsithe roimh dheireadh Mí Márta.

Is féidir an tsraith a leanúint ar Spotify nó ar Apple Podcasts. Beidh eagrán againn gach mí as seo amach. Bainigí sult as!

Meitheal Chill Dara 2021

Eagraíodh Meitheal Chill Dara 2021 ar 6 Márta agus d’éirigh thar barr leis le slua breá daoine ag freastal air. Tá an Meitheal thart anois ach tá sé i gceist againn físeán a fhoilsiú sár i bhfad leis na mbuaicphointí ón lá chomh maith le hagallaimh le cuid de na chainteoirí.

Bígí ag faire amach don scéal anseo nó ár meáin sóisilata!


Agallamh le cathaoirleach Cill Dara Gaeilge, Daithí de Faoite faoi Meitheal Chill Dara 2021