Nuacht

Sarah Walsh ceaptha mar an chéad Oifigeach Feidhmiúcháin le Cill Dara le Gaeilge:

D’fhógair Cill Dara le Gaeilge dea-scéala go bhfuil a chéad Oifigeach Feidhmiúcháin ceaptha san eagraíocht. Thosaigh Sarah Walsh sa ról nua i mí Mheán Fómhair agus ó mhí Dheireadh Fómhair ar aghaidh, tosóidh sí ag obair le gnólachtaí áitiúla i gContae Chill Dara ar mian leo a ngnó a chur chun cinn nó seirbhísí a thairiscint trí Ghaeilge. Is í Sarah an chéad oifigeach lánaimseartha ag obair chun an Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga pobail i gContae Chill Dara. Léigh an preasráiteas thíos: 

Sarah Walsh, Cill Dara Le Gaeilge

Ar an 17 Meán Fómhair 2021 sheol Sult na Sollán físeán le Féile na Sollán 2021 agus an Oíche Chultúir a cheiliúradh. Seo an físeán a sheol siad.


Le urraíocht ó Conradh na Gaeilge agus ó Fhoras na Gaeilge, rinne an comhlacht KANTAR an taighde seo rith 2020 le léargas a fháil ar dhearcthaí an phobail i leith na Gaeilge agus i leith cúrsaí a bhaineann léi. Ba réimse leathan oibre é seo, áit a ndearnadh taighde ar ábhair éagsúla le daoine a raibh suim acu sa Ghaeilge agus a raibh naisc éagsúla acu le pobal na Gaeilge. San iomlán thug breis agus míle duine faoi cheistneoir ó thuaidh agus míle duine ó dheas agus eagraíodh sraith fócas-ghrúpaí maidir le téamaí aitheanta.

Léigh an tuairisc iomlán anseo

Tuilleadh taighde faoi tuairimí i leith na Gaeilge ar fáil anseoAr mhaith leat scéalta a chloisteáil faoin nGaeilge i gContae Chill Dara, scéalta ó phobal na Gaeilge, eolas a fháil faoi imeachtaí a bheidh ar siúl? Tá sraith nua podchraolta seolta againn darb ainm PODScéalta Chill Dara!

Tá an chéad eagrán ar fáil anois faoi stiúir Mairéad Ní Neachtain ag cur agallamh ar Cholm Ó Mongáin as RTÉ, fear a thógadh trí mheán na Gaeilge i Nás na Ríogh.

Is féidir an tsraith iomlán a leanúint ar Spotify nó ar Apple Podcasts. Tar éis sos beag sa samhradh, beidh eagrán againn gach mí as seo amach. Bainigí sult as!

Eagraíodh Meitheal Chill Dara ar 6 Márta 2021 ar líne mar chomhdháil pleanáil teanga do Chontae Chill Dara. Seo agallamh le cathaoirleach Cill Dara Gaeilge, Daithí de Faoite faoin imeacht.