Our board

Eolas Fúinn

Is comhlacht teoranta neamhbhrabúis é Cill Dara le Gaeilge. Bunaíodh Cill Dara le Gaeilge in 2017 agus tá sé lonnaithe sna Solláin/Nás na Ríogh. Is iad na aidhmeanna seo a leanas atá ag ár gcomhlacht:

 • Pleanáil teanga don Ghaeilge i gCo. Chill Dara
 • Cur chun cinn na Gaeilge mar theanga pobail sa chontae agus go háirithe i gceantar uirbeach Nás na Ríogh
 • Tacaíocht a chur ar fáil do ghnólachtaí sa chontae ar mian leo a gcuid gnó a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge
 • Cultúrlann Chill Dara a fhorbairt mar áis traschontae chun an cultúr traidisiúnta Gaelach agus an Ghaeilge a chur chun cinn.
Cill Dara le Gaeilge is a non-profit limited company. Cill Dara le Gaeilge was established in 2017 and is based in Sallins/Naas. Our company has the following aims:
 • Language planning for Irish in Co. Kildare
 • Promotion of Irish as a community language in the county particularly in the urban area of Naas
 • Provide support to businesses in the county who wish to promote their business through the medium of Irish
 • Development of Cultúrlann Chill Dara as a cross-county facility to promote Irish traditional culture and the Irish language
 • Tá ceithre duine dhéag ar bhord stiúrtha Chill Dara le Gaeilge i láthair na huaire:

  • Daithí de Faoite (Cathaoirleach)
  • Eithne Ní Fhlathartaigh (Rúnaí)
  • Dara Ó Maitiú (Cisteoir)
  • Siobhain Grogan (Leaschathaoirleach)
  • Dónall Ó Riagáin
  • Treasa Uí Riagáin
  • Mairéad Ní Neachtáin
  • Séamus Ó Ceannainn
  • Ger Ní Fhlatharta
  • Marcas Ó Loinnecháin
  • Seán de Paor
  • Aoife Pluincéid
  • Máire McCafferty

  There are currently fourteen people on Cill Dara le Gaeilge’s board of directors:

  • Daithí de Faoite (Cathaoirleach – Chair)
  • Eithne Ní Fhlathartaigh (Rúnaí – Secretary)
  • Dara Ó Maitiú (Cisteoir – Treasurer)
  • Siobhain Grogan (Leaschathoirleach – Vice-chair)
  • Dónall Ó Riagáin
  • Treasa Uí Riagáin
  • Mairéad Ní Neachtáin
  • Séamus Ó Ceannainn
  • Ger Ní Fhlatharta
  • Marcas Ó Loinnecháin
  • Seán de Paor
  • Aoife Pluincéid
  • Máire McCafferty

  Cuir aithne ar Sarah Walsh, Oifigeach Feidhmiúcháin le Cill Dara le Gaeilge

  Thosaigh Sarah le Cill Dara le Gaeilge i Meán Fomhair 2021. Seo agallamh gairid a rinne sí le Mairéad Ní Neachtáin as PodScéalta Chill Dara agus í ag déanamh cur síos ar a ról san eagras.

  Sarah joined Cill Dara le Gaeilge in September 2021. This is a short interview that she did with Mairéad Ní Neachtáin of PodScéalta Chill Dara as she describes her role in the organisation.

  Cuir aithne ar Chaoimhe Ní Shiúlleabháin, Oifigeach Feidhmiúcháin le Cill Dara le Gaeilge

  Thosaigh Caoimhe le Cill Dara le Gaeilge i Meán Fomhair 2022. Seo agallamh gairid a rinne sí le Mairéad Ní Neachtáin as PodScéalta Chill Dara agus í ag déanamh cur síos ar a ról san eagras.

  Caoimhe joined Cill Dara le Gaeilge in September 2022. This is a short interview that she did with Mairéad Ní Neachtáin of PodScéalta Chill Dara as she describes her role in the organisation.