The Irish Language at Home

An Ghaeilge sa Bhaile

Teanga Tí

Tá an an suíomh gréasáin acu le bheith ina áis do thuismitheoirí. Soláthraíonn Teanga Tí comhairle faoi dhea-chleachtas, acmhainní tacaíochta agus spraoi, chomh maith le heolas faoi imeachtaí do theaghlaigh Ghaeilge.

They have a website designed as a resource for parents. Teanga Tí provides advice on best practice, support and fun resources, as well as information on events for Irish speaking families.

Sa tsraith cásanna staidéir seo, cuirimid aithne níos fearr ar na teaghlaigh sin atá ag tógáil páistí le Gaeilge, agus feicimid go bhfuil tuairimí, cur chuige agus taithí difirúil ag gach uile ceann acu.

In this series of study scenarios, we get to know those families who are raising children through Irish better, and we see that each has different views, approaches and different experiences.

Tuilleadh eolais

More information