Family support scheme

Teaghlaigh Chill Dara

Fáilte go "Tús Maith"

Tá Cill Dara le Gaeilge ag cur an pacáiste “Tús Maith” ar fáil do thuismitheoirí/chaomhnóirí le páistí sna Gaelscoileanna, réamhscoileanna agus tuismitheoirí/ caomhnóirí nua. Cuirfidh an pacáiste seo na buntáistí do dhátheangachas agus ghaeloideachas chun cinn:

 • Gaelscoileanna: ranganna Ghaeilge do thuismitheoirí/chaomhnóirí le páistí ó naíonáin bheaga go rang a dó.
  • Tacaíocht
  • Greasán a fhorbairt
  • An Ghaeilge a fhoghlaim
  • Ceisteanna a fhreagairt
  • Scileanna a fhorbairt
  • Cuidiú le hobair bhaile
  • Téarmaí a phiocadh suas
 • Réamhscoileanna: eolas faoin ngaeloideachas.
 • Tuismitheoirí /caomhnóirí nua: eolas faoin ngaeloideachas.
Cill Dara le Gaeilge is providing the “Tús Maith” package for parents/guardians with children in Gaelscoileanna, pre-schools and new parents/guardians. This package will promote the benefits for bilingualism and Irish-medium education:
 • Gaelscoileanna: Irish classes for parents/gaurdians with children from junior infants to second class.
 • Support
 • Development of a network
 • Learning Irish
 • Answering questions
 • Developing skills
 • Help with homework
 • Pick up terms
 • Pre-schools: information on Irish-medium education.
 • New parents/gaurdians: information on Irish-medium education.
 • Ranganna Gaeilge | Irish Langauge Classes

  Beidh sraith nua de ranganna Gaeilge ar fáil go luath. Tá siad eagraithe in éineacht le Kildare Library Service agus Conradh na Gaeilge.

  There will be a new series of Irish language classes available soon.They are organised with Kildare Library Service and Conradh na Gaeilge.

  Leibhéal 1

  Leibhéal 2

  Oiriúnach do dhaoine nach bhfuil ach cúpla focal Gaeilge acu.

  Suitable for people who only have a few words of Irish.

  Oiriúnach do dhaoine nár fhoghlaim an Ghaeilge riamh.

  Suitable for people who have never studied Irish.

  Grúpa sóisialta do theaghlaigh i gCill Dara a bhfuil suim sa Ghaeilge acu.

  A social group for families in Kildare interested in the Irish language.