Welcome to Cill Dara le Gaeilge!

Fáilte go Cill Dara le Gaeilge!

Is é Cill Dara le Gaeilge an cheanneagraíocht atá i mbun pleanáil teanga i gContae Chill Dara. Cuirimid tacaíocht ar fáil do ghnóthaí sa chontae ar mian leo a gcuid seirbhísí a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge agus bímid ag tacú le grúpaí pobail atá ag eagrú imeachtaí trí mheán na Gaeilge.
Cill Dara le Gaeilge is the lead organisation for language planning in County Kildare. We support businesses in the county who wish to provide their services through Irish and we support community groups that organise events through Irish.

In 2024, díreoidh Cill Dara le Gaeilge ar na ceithre réimse oibre seo go príomha:

  • Pleanáil Teanga
  • An Pobal
  • Gnó Chill Dara
  • Cultúrlann Chill Dara

Cill Dara le Gaeilge’s primary focus areas for 2024 include the following:

  • Language Planning
  • Community
  • Gnó Chill Dara
  • Cultúrlann Chill Dara

Faigh amach céard atá ar bun i do cheantar!

Find out what is going on in your area!

Nuacht

News

Eagraíochtaí Gaeilge

Irish Organisations