Terry Doyle Woodcrafts

Ainm an Chuideachta | Company Name: Terry Doyle Woodcrafts
Seoladh | Address: Baile Phlucrais, Cill Maodhóg, Nás na Ríogh
Co. Cill Dara, W91 AXN8
Suíomh Gréasáin | Website: https://www.linkedin.com/in/terry-doyleba875917
Seoladh Ríomhphoist | E-Mail Address: terrydoyle1957@gmail.com
Uimhir Ghutháin | Phone Number: +353872509620

Tuilleadh Eolais
More Information

Bunaíodh Terry Doyle Woodcrafts i 1990. Is
déantóirí caibinéad muid a dhéanann agus
a sholáthraíonn troscán saincheaptha,
lámhdhéanta do cheannaitheoirí
géarchúiseacha sna margaí baile agus
tráchtála.
Oibrímid le réimse leathan táirgí lena náirítear:

 • Ábhair leatháin
 • Crua-adhmaid/ bogadhmaid
 • Veinírí, cloch / marmar
 • Gloine
 • Miotail
 • Leictreachais a shuiteáil do shoilse
  agus gléasanna
  Déanaimid troscán as an ngnách den chuid
  is mó agus riachtanais ar leith an
  chustaiméara á gcur san áireamh.
  Ar na catagóirí sin tá:
 • Deasca fáilte
 • Oifig chorparáideach agus bhaile
 • Feistiú siopaí agus caibinéid
  taispeántais
 • Leabhragáin agus aonaid cuasán
 • Caibinéid radaitheora
 • Cistin, seomra leapa agus seomra
  suí
  Seo mar a oibrímid:
  Buailimid leis an gcliant sa bhaile nó ina
  hoifig/oifig leis an spás a fheiceáil.
  Glacaimid an t-am chun na dúshláin atá
  rompu agus na riachtanais shonracha atá
  acu a phlé leo. I ndiaidh a bhfís a phlé,
  déanaimid líníocht scálaithe agus praghsáil
  dá réir sin. Ag an bpointe sin is féidir
  athruithe a dhéanamh ar an dearadh go
  fóill, más gá.
  Nuair atá an cliant sásta dul ar aghaidh,
  cuirtear tús leis an obair inár stiúideo agus
  suiteálfar é, a mhéad is féidir, gan cur
  isteach ar sceideal an chliaint. Níl rud ar
  bith níos fearr dúinne ná sásamh na gcliant
  a fheiceáil agus an tionscadal críochnaithe.

Founded in 1990, we are cabinet makers
who manufacture and supply quality
bespoke, handmade furniture to discerning
buyers in the domestic and commercial
markets.
We work with a wide range of products
including:

 • Sheet materials
 • Hardwoods / softwoods
 • Veneers, stone / marble
 • Glass
 • Metals
 • Accommodate electrics for lighting
  and appliances
  We make mainly off-standard furniture to
  suit your individual needs.

  Some of the categories include:
 • Reception desks
 • Corporate & home office
 • Shopfitting & display cabinets
 • Bookcases & alcove units
 • Radiator cabinets
 • Kitchen, bedroom & living Room
  Here’s how we work:
  We meet the client in their home or office
  to see their space. We take the time to
  discuss with them their challenges and their
  specific needs. Having discussd their vision,
  we do a scaled drawing and price
  accordingly. At this point changes can still
  be made to the design if necessary.
  Once the client is happy to proceed, the
  work will take place in our studio and will
  be fitted with the least amount of
  disruption to the client’s schedule. Nothing
  pleases us more than seeing the happy
  faces of satisfied clients when their project
  is complete.

Na meáin shóisialta | Social media:
Facebook: @ Terry Doyle Woodcrafts