Infinity Movement

Ainm an Chuideachta | Company Name: Infinity Movement
Suíomh Gréasáin | Website: http://infinitymovement.ie/
Seoladh Ríomhphoist | E-Mail Address: infinitymovementltd@gmail.com
Uimhir Ghutháin | Phone Number: +353851127346

Tuilleadh Eolais
More Information

Is scoil uilechuimsitheach damhsa agus   
eagraíocht gluaiseacht Infinity Movement.
Is i Nás na Ríogh, Co. Chill Dara a bhíonn ár
ranganna ar siúl. Cuirimid ranganna agus
ceardlanna ar siúl a dhíríonn ar shláinte
fhisiciúil agus mheabhrach na
rannpháirtithe. Is teanga uilíoch é an
damhsa agus táimid paiseanta faoin bhfás
agus faoin bhfolláine a thagann leis an
ngluaiseacht.
Tugann Infinity Movement spreagadh do na
rannpháirtithe go léir sa rang a dteanga
dhúchais a úsáid. Is breá linn ceiliúradh a
dhéanamh ar an ilchultúrachas agus ar an
éagsúlacht inár ranganna.
Is í Shauna Finn an stiúrthóir ar Infinity
Movement agus tá taithí iontach aici i
ndomhan an damhsa. Tá na ranganna seo
bunaithe aici atálán le dearfacht agus
taitneamh agus a chinntíonn go bhfuil spás
sábháilte ann don chruthaitheacht. Bhí
Shauna páirteach sa scannán Disney
‘Disenchanted’ agus bhí sí ar an tsraith
teilifíse RTÉ ‘Dancing With The Stars ar feadh trí shéasúr.

Tá taisteal idirnáisiúnta déanta aici le haghaidh
comórtas, múinteoireachta agus oiliúna.
Tá an-áthas ar Shauna go bhfuil borradh
faoi Infinity Movement agus tá sí ag súil go
mór le caidreamh a chothú le heagraíochtaí
atá paiseanta faoi chabhrú le gnólachtaí
Éireannacha.

Infinity Movement is an inclusive dance
school and movement organization. Our
classes are based in Naas, Co. Kildare. We
offer classes & workshops focusing on the
physical and mental health of participants.
Dance is a universal language and we are
passionate about the growth and wellbeing
that comes through movement.
Infinity Movement encourages the native
language of all participants in class. We
love celebrating multiculturalism &
diversity within our classes.
Shauna Finn is the director of Infinity
Movement with great experience within
the dance world. She has created these
classes full of positivity and enjoyment
ensuring a safe space to create. Shauna was
a featured dancer in the Disney movie
‘Disenchanted’ and was on the RTE tv series
‘Dancing With The Stars Ireland’ for 3
seasons. She has travelled internationally
competing, teaching and training.
Shauna is excited to see Infinity Movement
Ireland’ grow and looks forward to continuing
building relationships with organisations
passionate about helping Irish businesses.

Na meáin shóisialta | Social media:
Instagram: infinity_movement_
Facebook: Infinity Movement LTD