Éasca Péasca

Ainm an Chuideachta | Company Name: Éasca Péasca
Seoladh | Address: 10 An Chearnóg, Cill Choca, Co. Chill Dara
Suíomh Gréasáin | Website: https://www.eascapeasca.ie/
Seoladh Ríomhphoist | E-Mail Address: eascapeasca@hotmail.com
Uimhir Ghutháin | Phone Number: +353852401224

Tuilleadh Eolais
More Information

Tá fás tagtha ar Éasca Péasca le roinnt blianta
anuas ó chuntas ar na meáin shóisialta a
chuireann an Ghaeilge chun cinn, go dtí ardán ar
líne a chuireann cúrsaí Gaeilge agus ranganna
beo ar fáil.

Is é an misean atá againn ag Éasca
Péasca ná cabhrú leo siúd atá ag déanamh
staidéir do scrúduithe dara agus tríú leibhéal,
muinín a thabhairt do thuismitheoirí agus iad ag
cabhrú lena bpáistí, tacú le múinteoirí atá ag
iarraidh a gcuid Gaeilge a fheabhsú agus muintir
an oileáin agus an domhain a spreagadh chun
dul i ngleic lenár dteanga náisiúnta álainn.

Is féidir teacht ar ár gcúrsaí ag áit ar bith agus ag
am ar bith. Tá an cumas agat freisin súil a
chaitheamh ar na ceachtanna chomh minic agus
is mian leat mar gheall go bhfuil siad i bhfoirm
físeáin.

Éasca Péasca has grown over the last number of
years from a social media page promoting and
teaching the Irish language through creative
alternative methods to an online platform
providing on-demand Irish courses, live online
classes and one to one tutoring.

Our mission at Éasca Péasca is to help those studying for second and third level exams, to give parents the
confidence when helping their kids, to support
teachers looking to improve their level of Irish
and to encourage people from all around the
island and the world to reconnect with our
beautiful national language.

Our courses can be accessed anywhere and at any time. You also have the ability to revise the content as often as
you want due to the lessons being in video
format

Na meáin shóisialta | Social media:
Twitter: @peascaeasca