Cé hiad Cill Dara le Gaeilge?

Is comhlacht teoranta neamhbhrabúsach é Cill Dara le Gaeilge

Tá na ceithre aidhm seo a leanas ag ár gcomhltacht:

  • pleanáil teanga don Ghaeilge i gCo. Chill Dara
  • cur chun cinn na Gaeilge mar theanga pobail sa chontae ach go háirithe i gceantar uirbeach an Náis
  • tacaíocht a chur ar fáil do ghnólachtaí sa chontae ar mian leo a gcuid gnó a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge
  • Cultúrlann Chill Dara a fhorbairt mar áis tras-chontae chun an cultúr traidisiunta Gaelach agus an Ghaeilge a chur chun cinn.

Bunaíodh Cill Dara le Gaeilge i 2017 agus tá sé lonnaithe sna Solláin/Nás na Ríogh