Deiseanna

Níl aon fholúntas ag Cill Dara le Gaeilge i láthair na huaire

Coinnigh siúil anseo – táimid dóchasach go mbeidh deiseanna lán-aimseartha eile ar fáil againn roimh dheireadh na bliana.


CARTLANN

Ar mhaith leat ról cinnireachta a ghlacadh le forbairt na Gaeilge i gContae Chill Dara?

Cuireann Cill Dara le Gaeilge fáilte roimh iarratais do ról lánaimseartha mar Oifigeach Feidhmiúcháin. Is post ar chonradh atá á thairiscint go bhféadfadh maireachtáil suas le trí bliana.

Tá an fhostaíocht seo maoinithe faoi Scéim Tacaíochta Gaeilge ag Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus cloífear le critéir na scéime sin dá bharr.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Cill Dara le Gaeilge.

Tá sonraí an róil ar fáil anseo – Oifigeach Feidhmiúcháin

Tá sonraí breise faoin ról ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le rúnaí Cill Dara le Gaeilge ag eolas@cilldaralegaeilge.ie

Iarrtar ort litir iarratais agus CV a sheoladh chuig post@cilldaralegaeilge.ie roimh 14 Iúil 2021