oideachas

Tús Maith – Ranganna Gaeilge do thuismitheoirí/caomhnóirí

This content has been archived. It may no longer be relevant

Tá lúcháir ar Chill Dara le Gaeilge ranganna Gaeilge do thuismitheoirí/caomhnóirí a fhógairt! Is pacáiste acmhainní agus seirbhísí é an scéim seo, “Tús Maith” chun tacú le tuismitheoirí/caomhnóirí ar mian leo Gaeilge a labhairt lena bpáistí. Cuirfimid ocht gceardlann/rang Gaeilge ar fáil do thuismitheoirí/caomhnóirí a bhfuil páistí óga (suas go rang a dó) acu atá ag freastal ar scoil i gContae Chill Dara. Beidh na ranganna/ceardlanna idirghníomhach agus mairfidh gach rang/ceardlann uair a chloig. Lean an nasc thíos le clárú.

Cill Dara le Gaeilge is delighted to announce Irish Language Classes for parents/guardians! This scheme is a package of resources and services to support parents/guardians who wish to speak Irish to their children. We will provide eight Irish language workshops/classes for parents/guardians with young children (up to second class) attending a school in County Kildare. The classes/workshops will be interactive and will last an hour. Follow the link below to register.