Uncategorized

Scoil Gheimridh Chumann Merriman 2024

This content has been archived. It may no longer be relevant

Tá Cumann Merriman ag teacht go Nás na Rí, don chéad Scoil Gheimhridh riamh ag an gCumann i gCill Dara!

Is é Oidhreacht Bhríde téama na Scoile, ag teacht le comóradh 1,500 bliain Bhríde. Cíorfar ábhair a bhaineann le saol Bhríde trí chainteanna, seimineár, turas agus taibhléirithe a chuirfear i láthair ó bhéal, i bhfoirm ceoil agus le scannán nua ar Bhríd.

Tá an clár beo ar shuíomh an Chumainn anois, féach: 

Agus is féidir clárú roimh ré ar Eventbrite ag an nasc seo:

https://www.eventbrite.com/e/scoil-gheimhridh-merriman-2024-tickets-793020695247?aff=oddtdtcreator

Táimid ag súil go mór le bualadh le pobal Gaeilge Chill Dara ag an Scoil!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cumann Merriman is coming to Naas for its first ever Scoil Gheimhridh in Kildare!

The theme of the School is St Bride’s Heritage, in line with the 1,500th anniversary of Brigid. Topics relating to the life of Brigid will be explored through talks, seminars, tours and performances presented orally, in the form of music and through a new film on Bríd.

The live programme is now on the website here: 

And you can register in advance on Eventbrite at this link:

https://www.eventbrite.com/e/scoil-gheimhridh-merriman-2024-tickets-793020695247?aff=oddtdtcreator

We look forward to meeting Kildare’s Irish language community!