Próifíl Gnó – Helen Doyle Mind Coach

Helen Doyle Mind Coach, Nás na Ríogh:
Oibrím le múinteoirí agus scoileanna a mbíonn ag lorg duine le Gaeilge chun machnamh agus aireachas a chur ar fáil don fhoireann agus do na daltaí.. Gael scoileanna is mó a bhíonn ag lorg mo chuid seirbhísí. De bharr sin, tá múinteoirí, tuistí agus daltaí tar éis teacht chugham ag lorg mo chuid séirbhísí… cóitseáil intinne… chun dearcadh níos fearr a chothú iontu féin. Is iontach an rud é bheith in ann na séirbhísí siúd a ofráil i nGaeilge do na daoine. I mo thuairim féin, is rud spéisialta é éisteach le machnamh trí Gaeilge le fuaimeanna na Gaeilge ann.

I work with teachers and schools who seek someone with Irish to provide reflection and attention to staff and students. My services are mainly sought by Irish-medium schools. As a result, teachers, parents and pupils have come to me looking for my services… mind coaching… to foster a better perspective in themselves. It’s great to be able to offer those services in Irish to the people. In my opinion, listening to reflection through Irish with the sounds of Irish is interesting.

Seoladh Suíomh Gréasáin | Website Address: https://www.helendoylemindcoach.com


Seoladh R-phoist | E-Mail Address: info@helendoylemindcoach.com


Uimhir Gutháin | Phone Number:
+353872279906

Na meáin shóisialta | Social media:
Facebook @helendoylemindcoach
Instagram @helendoylemindcoach
LinkedIn @helendoylemindcoach