Imeachtaí

Pop-Up Gaeltacht - Archived Posts

This content has been archived. It may no longer be relevant

Beidh Pop-Up Gaeltacht againn i 33 South Main ar an 16/11/2023! Ceol iontach ó Sult ar an oíche agus sólaistí! Ticéid saor in aisce ach is gá clárú mar go bhfuil líon teoranta ticéid ann!

Táimid ag tnúth go mór leis, bígí linn!🎻

We will be having a Pop-Up Gaeltacht in 33 South Main on 16/11/2023! Great music from Sult on the night and refreshments! Tickets are free but registration is required as there are a limited number of tickets!

We are really looking forward to it, join us!🎻