Meitheal Chill Dara 2021 – Clár an Lae

CLÁR AN LAE – 6 Márta 2021


2.30i.n. – 5.00i.n.

Fáilte
Aoichainteoirí – An tAire Catherine Martin / An tAire Stáit Jack Chambers
Tuairisc ó Chomhairle Contae Chill Dara
Tuairiscí ó na gceantair bhardasacha
Ceardlanna de réir na gceantair bhardasacha / Ceardlann do dhaoine óga

Mioncheardlanna Sainspéise

  • Grúpaí Deonacha
  • Oideachas
  • Gnó agus Seirbhísí Stáit
  • Tógáil clainne le Gaeilge
  • Opportunities to learn Irish / Reconnecting with the Irish Language
  • Deiseanna do dhaoine óga
  • Deiseanna cainte / Opportunities to speak Irish


PodScéalta Chill Dara
Scéalta Gasta ón bpobal – Quick-fire stories from the community
Aoichainteoir – Victor Bayda, Oifigeach Pleanála Teanga i gCo. Chiarraí
Aoichainteoir – Caoimhín ó hEaghra -;Ard Rúnaí, An Fóras Pátrúnachta
Seachtain na Gaeilge 2021 – Na dúshláin agus na deiseanna
Feachtais don líonra / Cultúrlann Chill Dara
Focail Deirneacha / An chéad céim eile