Gnó Chill Dara, Imeachtaí

Machnamh Dátheangach le Helen Doyle Therapy - Archived Posts

This content has been archived. It may no longer be relevant

Cúrsa 3 seachtaine

3 week course

Bígí ann i dteannta Helen le haghaidh Machnaimh dátheangach i Leabharlann Nás na Ríogh ar an 7, 14 agus 21 Feabhra ó 6:30 go 8:00 gach seachtain. Úsáideann Helen hipniteiripe le daoine atá ag mothú faoi bhrú agus imníoch faoi deachrachtaí an tsaoil. Beidh Helen ag diriú ar na scileanna atá cabhrach le ‘Strus’ a laghdú… Analú, Bogadh agus Machnamh. Tá Helen Doyle Therapy mar bhall de Gnó Chill Dara, an scéim ghnó atá ag Cill Dara le Gaeilge, an ceanneagraíocht don Ghaeilge i gContae Chill Dara. Tacaíonn an scéim seo le gnólachtaí a gcuid gnó a chur chun cinn trí úsáid a bhaint as an nGaeilge in eispéireas a gcustaiméirí.

Tugann Cill Dara le Gaeilge cuireadh d’aon ghnó atá lonnaithe i gContae Chill Dara ar mhaith leo níos mó a fhoghlaim faoin scéim le teagmháil a dhéanamh linn, tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.

Join Helen for Bilingual Meditation in Naas Library on the 7th, 14th and 21st of February from 6:30 to 8:00 each week. Helen is a hypnotherapist who works with people who are feeling under pressure and anxious about life’s challenges. Helen will focus on useful strategies to help reduce ‘Stress’ … Breathing, Movement and Meditation. Helen Doyle Therapy is a member of Gnó Chill Dara, Cill Dara le Gaeilge’s business scheme, the lead organisation for the Irish language in County Kildare. This scheme supports businesses to promote their business through the use of Irish in the experience of their customers.

Cill Dara le Gaeilge invite any County Kildare based businesses that would like to learn more about the scheme to get in touch, more information is available here.