Imeachtaí

Ceardlann Oíche Shamhna le Dúlra Chill Dara

This content has been archived. It may no longer be relevant

Tar ar thuras le Teaghlaigh Chill Dara agus Dúlra Chill Dara!

Bóthar Osberstown, W91 EC80, Na Sollán 
Osberstown Road, W91 EC80, Sallins

14:30-17:30, 22/10/23

Críochnóimid suas le sólaistí beaga cois tine! 
We will finish up with light refreshments by the fire!

Is imeacht trí Ghaeilge do theaghlaigh é seo
This is an Irish language event for families

Costas:€10 páiste thar chúig bhliana d‘aois 
Cost: €10 child over five years of age

Tuiste/Caomhnóir saor in aisce 
Parent/Guardian free

#ceardlannchilldaralegaeilge