Uncategorized

Tús Maith: Teacht le chéile do thuismitheoirí/caomhnóirí / Gathering for parents/guardians - Archived Posts

This content has been archived. It may no longer be relevant

Oiriúnach do thosaitheoirí agus daoine a bhfuil an cúpla focal acu.

Glac an deis seo chun roinnt frásaí úsáideacha a fhoghlaim le húsáid le do theaghlach agus aithne a chur ar thuismitheoirí/caomhnóirí eile!

McAuley Place
Bóthar na Sollán, Nás na Ríogh, Co. Chill Dara, W91 D62E
19:00-20:00, 24/05/23 & 14/06/23

Is pacáiste acmhainní agus seirbhísí é an scéim seo, “Tús Maith” chun tacú le tuismitheoirí/caomhnóirí ar mian leo Gaeilge a labhairt lena bpáistí. Tacaíonn an scéim seo le tuismitheoirí/caomhnóirí a bhfuil páistí óga (suas go rang a dó) acu atá ag freastal ar Ghaelscoil i gContae Chill Dara nó ar bhunscoil nó réamhscoil i Nás na Ríogh nó sna Solláin.

English:

Suitable for beginners and people with “cúpla focal”.

Take this opportunity to learn some useful phrases to use with your family and get to know other parents/guardians!

McAuley Place
Sallins Road, Sallins Road, Naas, Co. Kildare, W91 D62E
19:00-20:00, 24/05/23 & 14/06/23

This new scheme is a package of resources and services to support parents/guardians who wish to speak Irish to their children. This scheme supports parents/guardians with young children (up to second class) attending a Gaelscoil in County Kildare or any primary school or pre-schools in the Naas and Sallins area.