Cé hiad Cill Dara le Gaeilge?

Is comhlacht teoranta neamhbhrabúsach é Cill Dara le Gaeilge

Tá na ceithre aidhm seo a leanas ag ár gcomhltacht:

 • pleanáil teanga don Ghaeilge i gCo. Chill Dara
 • cur chun cinn na Gaeilge mar theanga pobail sa chontae ach go háirithe i gceantar uirbeach Nás na Ríogh
 • tacaíocht a chur ar fáil do ghnólachtaí sa chontae ar mian leo a gcuid gnó a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge
 • Cultúrlann Chill Dara a fhorbairt mar áis traschontae chun an cultúr traidisiúnta Gaelach agus an Ghaeilge a chur chun cinn.

Bunaíodh Cill Dara le Gaeilge i 2017 agus tá sé lonnaithe sna Solláin/Nás na Ríogh

Tá aon duine dhéag ar bhord stiúrtha Cill Dara le Gaeilge i láthair na huaire:

 • Daithí de Faoite (Cathaoirleach)
 • Eithne Ní Fhlathartaigh (Rúnaí)
 • Dara Ó Maitiú (Cisteoir)
 • Siobhain Grogan
 • Dónall Ó Riagáin
 • Treasa Uí Riagáin
 • Ruairí Ó hAilín
 • Mairéad Ní Neachtáin
 • Séamus Ó Ceannainn
 • Ger Ní Fhlatharta
 • Marcas Ó Loinnecháin

An bhfuil spéis agat ról gníomhach a ghlacadh le Cill Dara le Gaeilge?

Foghlaim faoi na deiseanna fostaíochta atá ag Cill Dara le Gaeilge