Cé hiad Cill Dara le Gaeilge?

Is comhlacht teoranta neamhbhrabúsach é Cill Dara le Gaeilge. Bunaíodh Cill Dara le Gaeilge i 2017 agus tá sé lonnaithe sna Solláin/Nás na Ríogh. Tá na ceithre aidhm seo a leanas ag ár gcomhltacht:

 • Pleanáil teanga don Ghaeilge i gCo. Chill Dara
 • cur chun cinn na Gaeilge mar theanga pobail sa chontae ach go háirithe i gceantar uirbeach Nás na Ríogh
 • tacaíocht a chur ar fáil do ghnólachtaí sa chontae ar mian leo a gcuid gnó a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge
 • Cultúrlann Chill Dara a fhorbairt mar áis traschontae chun an cultúr traidisiúnta Gaelach agus an Ghaeilge a chur chun cinn.

Tá aon duine dhéag ar bhord stiúrtha Cill Dara le Gaeilge i láthair na huaire:

 • Daithí de Faoite (Cathaoirleach)
 • Eithne Ní Fhlathartaigh (Rúnaí)
 • Dara Ó Maitiú (Cisteoir)
 • Siobhain Grogan
 • Dónall Ó Riagáin
 • Treasa Uí Riagáin
 • Ruairí Ó hAilín
 • Mairéad Ní Neachtáin
 • Séamus Ó Ceannainn
 • Ger Ní Fhlatharta
 • Marcas Ó Loinnecháin

Cill Dara le Gaeilge is a limited non-profit making company. Cill Dara le Gaeilge was established in 2017 and is based in Sallins/Naas. Our company has the following four aims:

 • Language planning for Irish in Co. Kildare
 • Promotion of Irish as a community language in the county particularly in the urban area of Naas
 • Provide support to businesses in the county who wish to promote their business through the medium of Irish
 • Development of Cultúrlann Chill Dara as a cross-county facility to promote culture

There are currently eleven people on Cill Dara le Gaeilge’s board of directors:

 • Daithí de Faoite (Cathaoirleach)
 • Eithne Ní Fhlathartaigh (Rúnaí)
 • Dara Ó Maitiú (Cisteoir)
 • Siobhain Grogan
 • Dónall Ó Riagáin
 • Treasa Uí Riagáin
 • Ruairí Ó hAilín
 • Mairéad Ní Neachtáin
 • Séamus Ó Ceannainn
 • Ger Ní Fhlatharta
 • Marcas Ó Loinnecháin

An bhfuil spéis agat ról gníomhach a ghlacadh le Cill Dara le Gaeilge?

Níl aon fholúntas ag Cill Dara le Gaeilge i láthair na huaire ach coinnigh súil an leathanach nuachta agus ar ár meáin sóisialta – beidh scéal le fógairt againn go luath!

Are you interested in taking an active role with Cill Dara le Gaeilge?

Cill Dara le Gaeilge has no vacancies at the moment but keep an eye on the news page and on our social media – we’ll have a story to announce soon!