Pleanáil Teanga_

Is é Cill Dara le Gaeilge an ceanneagraíocht i gContae Chill Dara atá i mbun pleanáil teanga sa chontae. Cuireadh tús leis an bpróiséas pleanáil teanga i gContae Chill Dara siar i 2017 i gcomhpháirt le Sult na Sollán agus tar éis sraith ceardlanna, suirbhé pobail, cruinnuithe poiblí, tar éis iomaí dréacht a scríobh agus a hathscríobh, seoladh an chéad plean teanga don Ghaeilge i gContae Chill Dara ar 28 Feabhra 2019 in Áras Chill Dara, Nás na Ríogh.

Is plean cúig bliana atá i gceist don tréimhse 2019 – 2023. Tús maith, leath na hoibre. Ar aghaidh linn anois – táimid ag iarradh an plean seo a fhorbairt, táimid ag iarradh gréasán a neartú idir gníomhaithe teangan agus daoine/grúpaí eile sa chontae atá ag obair ar son na Gaeilge.