Gnó Chill Dara_

Gnó Chill Dara

Scéim Tacaíochta do Ghnóthaí

Business Support Scheme

An raibh a fhios a bhfuil agat gur féidir leat do ghnó a chur chun cinn trí úsáid a bhaint as an nGaeilge? Tá Cill Dara le Gaeilge anseo le cabhrú leat! Cláraigh le scéim gnó Gaeilge an chontae, Gnó Chill Dara. Tar i dteagmháil linn – tá an scéim seo saor in aisce!

Did you know that you can promote your business through the use of the Irish Language?
Cill Dara le Gaeilge is here to help! Register with the Irish business scheme for the county, Gnó Chill Dara. Get in touch with us – this scheme is free of charge!

Cén fáth an Ghaeilge do mo ghnó?

How can the Irish Language help my business?

Tá Cill Dara le Gaeilge anseo le cabhrú leat! Cláraigh le scéim gnó Gaeilge an chontae, Gnó Chill Dara. Tá an scéim seo saor in aisce.

Tar i dteagmháil linn le tuilleadh eolais a fháil.

Cill Dara le Gaeilge is here to help! Register with the Irish business scheme for the county, Gnó Chill Dara. This scheme is free of charge.

Get in touch with us to learn more.