Gnó Chill Dara_

Scéim Tacaíochta do Ghnóthaí – Business Support Scheme

Bunaíodh Cill Dara le Gaeilge chun tacaíocht a chur ar fáil do gnólachtaí sa chontae gur mian leo a gnó a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge. Tá scéim Gnó Chill Dara ó Cill Dara le Gaeilge oscailte do gach sórt gnó; ní gá go mbeadh seirbhís i nGaeilge líofa ar fáil ón gnó – tá gach tacaíocht ar fáil do ghnó le Gaeilge bunúsach chomh maith. Cuirfimid ranganna Gaeilge agus pacáiste tacaíochta ar fáil ionas go mbeidh an gnó in ann páirt ratha a ghlacadh sa scéim. Is scéim chuimistheach í Gnó Chill Dara agus is féidir le haon ghnó pé Gaeilge atá acu a úsáid agus beidh fáilte rompu páirt a ghlacadh sa scéim seo.

Cuireann an t-eagras stáit Foras na Gaeilge clár leathan seirbhísí agus tacaíochta ar fáil do ghnóthaí chomh maith tríd a gclár Gnó Means Business. Cuirfidh Cill Dara le Gaeilge eolas faoin scéim seo ar fáil do gnóthaí i gContae Chill Dara chun úsáid phraiticiúil na Gaeilge a éascú agus a mhéadú laistigh den earnáil ghnó.

Creideann Cill Dara le Gaeilge gur féidir le húsáid na Gaeilge buntáistí, breisiúlacht agus deiseanna forbortha a thabhairt d’iomaí cíneál gnólachta ar dhóigheanna éagsúla: branda an ghnó a chur chun cinn, poiblíocht atá éagsúl, taithí an chustaiméara a fheabhsú agus dílseacht ó chustaiméirí a threisiú.

Cill Dara le Gaeilge was set-up to provide support to businesses in the county that want to promote their business through the Irish language. The Gnó Chill Dara scheme from Cill Dara le Gaeilge is open to all types of businesses – it is not necessary that the businesses can provide a full service in Irish – every support is also available to help businesses that have limited Irish. Will we provide access to Irish language classes and will also provide a starter support pack such that any business can take an active role in the scheme. Gnó Chill Dara is an inclusive scheme and any business that is willing to use the Irish that they have is welcome to join Gnó Chill Dara.

The state body, Foras na Gaeilge, also provides a broad programme of services and supports for businesses through their Gnó Means Business programme. Cill Dara le Gaeilge will help distribute this information to businesses in County Kildare, helping to facilitate an increase in the practical use of Irish within the business sector.

Cill Dara le Gaeilge believes that the use of Irish can provide advantages, growth and development opportunities for different types of businesses in a variety of ways: brand promotion, differentiated publicity, improved customer experience and increased customer loyalty.

Cén Fáth An Ghaeilge Do Mo Ghnó? / Why Irish for my SME?

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo faoin tseirbhís tacaíochta Gnó Chill Dara.

Further information is available here about the Gnó Chill Dara business support scheme