Gnó Chill Dara_

Bunaíodh Cill Dara le Gaeilge chun tacaíocht a chur ar fáil d’aon gnólacht sa chontae gur mian leo a gnó a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge. Ní gá go mbeadh seirbhís i nGaeilge líofa ar fáil – tá gach tacaíocht ar fáil don ghnó chun cuidiú leo. Cuirfimid ranganna Gaeilge agus pacáiste tacaíochta ar fáil ionas go mbeidh an gnó in ann páirt ratha a ghlacadh sa scéim. Is scéim chuimistheach í seo agus is féidir le haon ghnó pé Gaeilge atá acu a úsáid agus beidh fáilte rompu.

Cuireann an t-eagras stáit Foras na Gaeilge clár leathan seirbhísí agus tacaíochta ar fáil do ghnóthaí chomh maith tríd a bhfeachtas Gnó Means Business. Beidh Cill Dara le Gaeilge ar fáil chun eolas faoin scéim seo a roinnt le gnóthaí i gContae Chill Dara agus úsáid phraiticiúil na Gaeilge a éascú agus a mhéadú laistigh den earnáil ghnó.

Creideann Cill Dara le Gaeilge gur féidir le húsáid na Gaeilge buntáistí agus breisiúlacht a thabhairt do gach cíneál gnólachta ar dhóigheanna éagsúla: branda an ghnó a chur chun cinn, poiblíocht atá éagsúl, taithí an chustaiméara a fheabhsú agus dílseacht ó chustaiméirí a threisiú.

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo faoin tseirbhís tacaíochta Gnó Chill Dara.