Cultúrlann

Creideann Cill Dara le Gaeilge go bhfuil sé ríthábhachtach go mbeadh lárionad don Ghaeilge i gContae Chill Dara. Tá Cill Dara le Gaeilge ag obair leis an ngrúpa pobail Sult na Sollán chun an fhís seo a bhaint amach agus creideann an dá ghrúpa go mbeadh na Solláin fíor-oiriúnach mar ionad do chultúrlann, lárnach sa chontae do phobal na Gaeilge uilig.

Tá próiseas comhairliúchán poiblí tosaithe ag Comhairle Contae Chill Dara faoin dearadh a bheidh ar na tailte pobail nua sna Solláin agus sheol Cill Dara le Gaeilge aighneacht chuig Comhairle Contae Chill Dara mar cuid den phróiseas sin. Tá sé ar fáil anseo.

Tailte pobail na Sollán – 41 acra

Tugann an doiciméad poiblí Tionsadal Éireann, Infheistíocht inár gCultúr, inár dTeanga & inár nOidhreacht léargas ar straitéis an stáit chun an Ghaeilge agus ionaid chultúrtha i mbailte seirbhíse don Ghaeltacht agus i Líonraí Gaeilge a fhorbairt. Tá Cill Dara le Gaeilge ag obair le rannpháirtithe eile sa cheantar go n-athnófaí Nás na Ríogh/Na Solláin mar líonra i rith 2021. Tá sé i gceist againn togra cuimsitheach a chur le chéile don rialtas go dtógfaí Ionad Pobail/Cultúrlann ar an suíomh seo sna Sollán chun freastal ar an bpobal áitiúil agus ar phobal na Gaeilge sa chontae.